Kontakt z nami

Imię i nazwisko:
Firma:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Treść wiadomości

Bianco Sp. z o.o.
14-140 Miłomłyn
ul. Nadleśna 4
Polska

tel. +48 89 647 32 69
fax +48 89 641 38 06

e-mail: biuro@bianco.info.pl

NIP: PL7411002501
Regon: 510291132

Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000221029
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN